Online intake formulier

Intake

Vul het formulier in en klik daarna op verzenden.

Contact

Binnen 24 uur neem ik contact met je op.

Vragen

Bij vragen stuur een mail naar info@fitaanzee.nl
AGV

Fit aan Zee gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als je gebruik maakt van diensten van Fit aan Zee dan hebben wij alle gevraagde gegevens van je nodig.


Privacyverklaring

Bekijk hier onze privacyverklaring: privacy policy


Disclaimer

Zoals je ziet vraag ik om persoonlijke gegevens, zoals naam, email adres en eetgewoontes. Ik verzamel deze gegevens uitsluitend voor het opstellen van een voor jou goed en passend voeding en beweeg advies. Ik kan je immers alleen van een goed en passend voeding en beweeg advies en/of adequate begeleiding voorzien, indien ik van jouw gezondheidstoestand en mogelijke beperkingen op de hoogte ben.


Gedurende het programma bestaat altijd het risico, hoe klein ook, dat er blessures of andere complicaties optreden.

Niet tegenstaande alle door mij genomen voorzorgsmaatregelen moet je op dit geringe risico worden gewezen.

Door ondertekening en toesturen van dit online intake formulier accepteer je de mogelijke risico's en verklaar je je te houden aan de instructies en aanwijzingen gedurende het programma. Deelname aan het programma geschiedt geheel op eigen risico.


Je gegevens betreffende je gezondheid worden door Fit aan Zee dan ook uitsluitend voor dit doel gebruikt.

Fit aan Zee zal je gegevens zorgvuldig verwerken en niet aan derden verstrekken m.u.v de bedrijven waarmee wij een verwerkingsovereenkomst mee hebben. Je gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op jouw verzoek onverwijld uit onze bestanden verwijderd. zonder jouw uitdrukkelijke toestemming zal Fit aan Zee jouw gegevens niet verwerken.